OSTRAVA
G R A F I C K Ý    D E S I G N E R

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Pokud si kladně odpovíte na některou z níže uvedených otázek, volba je jasná, staňte se „GRAFICKÝM DESIGNÉREM“!!!

Chcete se uplatnit v profesi pracovník v grafickém studiu?

Zvažujete, zda se má Vaše záliba v grafickém designu stát Vaší trvalou náplní práce?

Zajímá vás oblast jednotná firemní identita, tvorba plakátů, letáků, loga, práce se specializovanými softwary?

Rádi se díváte na pořady o designu a chcete se zapojit do vytváření vlastních grafických prací a chtěli byste získat odborné informace od grafických designérů z praxe?

Pracujete pro firmu a chcete rozšířit její služby o vlastní tvorbu katalogů, kalendářů, pozvánek, či zpracovat firmě jednotnou firemní identitu?

 

ZAČÁTEK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – září každého školního roku

 

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program probíhá 8 měsíců (září až duben), vždy ve dvou dnech a to v pátek od 16.00 do 20.00 hod a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

Délku rekvalifikačního kurzu spatřujeme jako nejefektivnější s ohledem na množství sdělovaných informací především v modulu Grafické programy a komplexní přípravu na profesionální dráhu grafika.

Minimální počet účastníků ve skupině je 10 osob.

 

UČEBNÍ PLÁN – 250 výukových hodin (výuková hodina je 45 min)

Typografie – 16 h
Grafické techniky – 16 h
Grafické programy - 72 h
Základy webdesignu a programování v HTML - 56 h
Užitá a reklamní fotografie - 32 h
Ostatní disciplíny grafiky a navrhování vizuální identity firmy - 41 h
Ekonomika - 16 h
Závěrečná zkouška - 1 h

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vytvoření jednotné firemní identity vybrané firmy v podobě ucelené závěrečné práce (logo, vizitka, obchodní dopis, reklamní předměty, potisk na trička, etikety, webové stránky, katalog, apod.).

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c)

Značnou výhodou účasti v kurzu jsou lektoři působící v grafickém designu, vlastní specializované učebny, publikace „Grafický designér“, materiálové a softwarové vybavení, neboť na půdě školy je maturitní obor Grafický design vyučován.

 

V rámci vzdělávacího modulu škola spolupracuje s významnými firmami:  Antalis s, r.o. http://www.antalis.cz/business/home/o-nas/antalis-cz.html, PRINTO, spol. s r. o. http://www.printo.cz/default.aspx?m=4


 

MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Ostrava

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50 Ostrava - Hrabůvka, 70030

http://www.designkurzy.cz/mapa1.htm

 


   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz