OSTRAVA
K E R A M I C K Á   T V O R B A   
V    P R A X I

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Lektorský tým

Lektorský tým je tvořen odborníky z praxe a zkušenými lektory na jednotlivé tematické moduly, kteří se zaměřují jak na profesní a odbornou úroveň kurzu, tak i na pedagogickou úroveň předávaných informací.

 

Kurz je pod odborným vedením Dita Maruscáková

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě, obor keramika. Praktické zkušenosti získala v keramickém ateliéru Jaroslavy Rybové a kresebnou praxi v ateliéru malíře Vladislava Oslizloka.

Působí jako odborný učitel Výtvarné přípravy, Modelování a Sociologie bydlení působí na škole AVE ART Ostrava.

Má vlastní keramický ateliér: http://www.ditakeramika.cz/

 

Lektor Jana Maierová

http://keramika.maierova.sweb.cz/index.htm

 


   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz