OSTRAVA
U M Ě L E C K Ý   K O V Á Ř   

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

Lektorský tým je tvořen odborníky z praxe a zkušenými lektory na jednotlivé tematické moduly, kteří se zaměřují jak na profesní a odbornou úroveň kurzu, tak i na pedagogickou úroveň předávaných informací.

 

Kurz je pod odborným vedením Ing. Marek Břuska

Už své středoškolské vzdělání zaměřil na umělecké kovářství (SPŠ slévárenská Brno), obdobnému oboru se věnoval i nadále. Na VŠB-TU Ostrava získal bakalářský titul v oboru Umělecké slévárenství, inženýrský titul v oboru Metalurgická technologie. Nyní navazuje v rámci doktorandského studia ve stejném oboru. Zároveň se věnuje pedagogické činnosti. Na Soukromé střední umělecké škole AVE ART Ostrava, s.r.o., vede odbornou praxi žáků oboru Umělecké kovářství a již třetím rokem provází zájemce rekvalifikačním kurzem „Umělecký kovář“. 

http://www.mesto-lipnik.cz/cz/zivot-ve-meste/kovarske-mesto
/kovarske-mesto/lipnik-ma-novou-plastiku-s-vodnim-prvkem/


 


   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz