OSTRAVA
U M Ě L E C K Ý   K O V Á Ř   

INFORMACE O KURZU

CENA KURZU

REGISTRACE

UPLATNĚNÍ V PRAXI

LEKTORSKÝ TÝM

FOTOALBUM

KONTAKTY

HOME

ZAČÁTEK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – dle dohody

 

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program probíhá dle individuálního plánu

 

UČEBNÍ PLÁN – 300 výukových hodin (výuková hodina je 45 min)

Praktické cvičení na kovárně - 179 hodin

Kresba a modelování - 60 hodin

Navrhování - 40 hodin

Technologie - 20 hodin

Závěrečná zkouška - 1 hodina

 

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vytvoření vlastní závěrečné kovářské práci.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, na základě Akreditace MŠMT.

 

MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Ostrava

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50 Ostrava - Hrabůvka, 70030

http://www.designkurzy.cz/mapa1.htm

Kovárna v prostorách EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

 

Těšíme se na Vaši účast v kurzu „Uměleckého kováře“.

 


   
 
AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S.R.O.
www.aveart.cz